Edit

ΚΕΝΤΡΟ

Σοφ. Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ηράκλειο Αττικής

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Λεωφ. Ηρακλείου 353, 4ος όροφος, Ηράκλειο Αττικής

Τηλέφωνα: (210) 2830100
Κινητό: 6945 558644
Σεμινάρια: 6988 080383

dikepsy@dikepsy.gr
dikepsy.dikepsy@gmail.com

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η Ψυχοθεραπεία ενηλίκων μπορεί να είναι Ατομική ΨυχοθεραπείαΟμαδική Ψυχοθεραπεία ή θεραπεία ζεύγους.

Ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Η ψυχαναλυτική  ψυχοθεραπεία  είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που σκοπό έχει την καλλιέργεια της κατανόησης του ασυνειδήτου. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία η συμπεριφορά ενός ανθρώπου καθορίζεται από ασυνείδητα κίνητρα και συγκρούσεις τις οποίες δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει σε βάθος, καθώς είναι ασυνείδητες. Τόσο η ποιότητα της ζωή ενός ανθρώπου, όσο και η ψυχική του υγεία καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συγκρούσεις αυτές.

Επιθυμίες, φόβοι, ανάγκες στις οποίες δεν έχουμε άμεση πρόσβαση με το συνειδητό, συχνά έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την εκδήλωση συμπτωμάτων όπως άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα ή κρίσεις πανικού, δυσκολίες στις σχέσεις με τους άλλους και κυρίως με τον εαυτό. Οι δυσκολίες αυτές τείνουν να επαναλαμβάνονται μέσα από μοτίβα σχέσεων, επιλογών και μηχανισμών άμυνας και διαχείρισης που συχνά είναι δυσλειτουργικοί και άκαμπτοι.

Η ψυχαναλυτική θεραπεία παρέχει το πλαίσιο για την κατανόηση των ασυνείδητων συγκρούσεων όπως αυτές αναδύονται και εξερευνώνται στο εδώ – και – τώρα μέσα από την μοναδική σχέση που δημιουργεί ο θεραπευόμενος με τον θεραπευτή. Έτσι, ο θεραπευόμενος αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην ζωή του, γίνεται πιο δημιουργικός στην εργασία του και έχει πιο αποδοτικές σχέσεις.

Ομαδική ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν να διαχειριστούν δυσκολίες που αναπτύσσονται στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Βασικός άξονας της ομαδικής θεραπείας είναι ότι ο καθένας μας γεννιέται, βιώνει και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και την ύπαρξή του μέσα σε ορισμένα πλαίσια (οικογενειακό, εργασιακό, κοινωνικό κ.ο.κ.), τα οποία αποτελούν ομάδες. Εντός των ομάδων αυτών αναπαράγει σχέσεις, ρόλους και αμυντικούς μηχανισμούς που ανέπτυξε στις πρώτες και σημαντικότερες σχέσεις στις οποίες υπήρξε. Η θεραπευτική ομάδα αποτελεί έναν «χώρο» όπου εξερευνούνται τα δυναμικά που γεννήθηκαν στις πρωταρχικές σχέσεις του ατόμου. Κατ’επέκταση, στη θεραπευτική ομάδα το κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα:

  • Να κατανοήσει και να διαχειριστεί καλύτερα το άγχος και τις συναισθηματικές του δυσκολίες.
  • Να βελτιώσει την ικανότητα να ανταπεξέρχεται στα καθημερινά προβλήματα της ζωής.
  • Να ανακαλύψει και να αποδεχτεί άγνωστες ή μη αποδεκτές πλευρές του εαυτού του.
  • Να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα σε ένα περιβάλλον χωρίς επικρίσεις και λογοκρισία.
  • Να αναγνωρίσει και να επιδείξει ανεκτικότητα σε διαφορετικές απόψεις, στάσεις και ιδέες.
  • Να κατανοήσει την αξία του, να εκτίθεται, να ρισκάρει και να ανακαλύπτει την εικόνα του προς τους άλλους μέσω νέων τρόπων επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων

Οι θεραπευόμενοι της ομάδας βιώνουν στο εδώ και τώρα τα συναισθήματα, μέσω των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους και με τον θεραπευτή. Έτσι, ο καθένας αναζητά και ανακαλύπτει νέους και πιο λειτουργικούς τρόπους έκφρασης και προσέγγισης του εαυτού του και των άλλων.

Θεραπεία ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους εστιάζει κυρίως στη σχέση των συντρόφων, στον δεσμό και κυρίως στα κοινά δυναμικά που αναδύονται μέσα από τον δεσμό αυτό, με άλλα λόγια στην «κοινή προσωπικότητα» του ζευγαριού.

Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της σχέσης αυτής καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις πρωταρχικές σχέσεις και τα μοτίβα αλληλεπίδρασης που είχε ο εκάστοτε σύντροφος με τους σημαντικούς άλλους της ζωής του.

Οι πρώιμες αυτές σχέσεις, μαζί με τα άγχη και τα συναισθήματα που περιλαμβάνουν αποθηκεύονται μέσα στο άτομο και τείνουν να επαναλαμβάνονται με τρόπο που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει γιατί είναι ασυνείδητος.

Οι παράγοντες αυτοί, παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην επιλογή συντρόφου, όσο και στη δυναμική της σχέσης που δημιουργείται.

Πολλές φορές ο ένας σύντροφος αναζητεί και βρίσκει στον άλλο «χαμένες» πλευρές του εαυτού του και των πρώιμων σχέσεων του ή τείνει να «ντύνει» το σύντροφο με ιδιότητες τις οποίες ο ίδιος θα επιθυμούσε να έχει.

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί κανείς να αποδίδει ασυνείδητα στον άλλο ανεπιθύμητες πλευρές του εαυτού του σε μια προσπάθεια να τις ξεφορτωθεί, γεγονός που οδηγεί σε δυσαρμονία και συνεχείς συγκρούσεις.

Είναι συνήθως αρκετά δύσκολο για ένα ζευγάρι να κατανοήσει τα δυναμικά αυτά, αλλά και να επιλύσει τις συγκρούσεις που δημιουργούνται, καθώς αδυνατεί να γνωρίζει την αιτία αυτών. Έτσι αισθάνονται παγιδευμένοι και αβοήθητοι σε μια κατάσταση που πιστεύουν ότι δεν αλλάζει.

Το πλαίσιο της θεραπείας ζεύγους παρέχει τον χώρο και τον χρόνο να εξερευνηθούν αυτές οι δυσκολίες, ώστε οι σύντροφοι να είναι σε θέση να αφουγκραστούν, να κατανοήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα, τους φόβους και τις ανάγκες τους ώστε να καλλιεργήσουν την εξέλιξη που επιθυμούν στη σχέση τους.

Κλείστε ραντεβού