Edit

ΚΕΝΤΡΟ

Σοφ. Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ηράκλειο Αττικής

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Λεωφ. Ηρακλείου 353, 4ος όροφος, Ηράκλειο Αττικής

Τηλέφωνα: (210) 2830100
Κινητό: 6945 558644
Σεμινάρια: 6988 080383

dikepsy@dikepsy.gr
dikepsy.dikepsy@gmail.com

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, μέσω του διαδικτυακού του ιστότοπου www.dikepsy.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας τη δυνατότητα να ενημερωθεί αναφορικά με τον φορέα καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Παρακαλούμε και προτρέπουμε τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, στους οποίους οι επισκέπτες δεσμεύονται κατά την περιήγησή τους.

ΟΡΙΣΜΟΙ

  • Ως «διαδικτυακός τόπος» ή «ιστοσελίδα» ορίζεται ο διαδικτυακός τόπος dikepsy.gr
  • Με τη χρήση πρώτου πληθυντικού προσώπου και των όρων «ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ» ή «φορέας», νοείται η ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία:

ΔΙ.Κ.Ε.Ψ.Υ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΑΣΠΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16-ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Τ.Κ. 14122

Α.Φ.Μ.: 800818950

Δ.Ο.Υ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.- ΤΗΛ.-FAX: 2102830100

  • Με τη χρήση δεύτερου πληθυντικού προσώπου και ως «χρήστες», «επισκέπτες», αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.
  • Ως «Όροι» περιγράφονται οι όροι χρήσης που αναφέρονται στο παρόν.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ως επισκέπτης/χρήστης, έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Ως επισκέπτης οφείλετε να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στην νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, κειμένων, χαρακτηριστικών, λογότυπων, γραφικών, ονομάτων, διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, και φωτογραφιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.dikepsy.gr και διέπεται από τις εγχώριες και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς οποιαδήποτε παραβίαση ή χρήση του χωρίς την άδεια του προσώπου που είναι κάτοχος των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου κρίνεται ως παράνομη και υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, αναδημοσίευση, έκδοση, αναδιανομή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, αποθήκευση, μετάδοση, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου που περιέχεται στην ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που αναγράφονται στον διαδικτυακό ιστότοπο να είναι ακριβείς και επίκαιρες, ωστόσο η ευθύνη για την αξιολόγηση των παρεχόμενων μέσω της σελίδας πληροφοριών εναπόκειται αποκλειστικώς στον χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας. Επιπροσθέτως, ο φορέας δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την περιήγηση στον ιστότοπο. Ο φορέας σας κοινοποιεί ότι σε ουδεμία περίπτωση, ακόμη και αν αυτή εμπίπτει σε αμέλεια, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους χρήστες εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & Cookies

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, σας ενημερώνει ότι, μέσω της ιστοσελίδας του, διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνικές συγκέντρωσης μη προσωπικών στοιχείων με σκοπό την διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στον ιστότοπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές δύναται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser σας. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη διαφημιστών ή διακομιστών διαφήμισης δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.

TΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και όταν το κρίνει αναγκαίο τους προαναφερθέντες όρους και το περιεχόμενο της σελίδας. Οι όροι θα είναι πάντα επικαιροποιημένοι και διαθέσιμοι στην σελίδα προς τους χρήστες να τους διαβάσουν. Ισχύοντες θα θεωρούνται πάντα οι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ όπως αυτοί που διαμορφώθηκαν από την τελευταία τροποποίηση. Είναι υποχρέωση των χρηστών να ελέγχουν τους ισχύοντες όρους χρήσης και τις συνακόλουθες με αυτούς τροποποιήσεις.