(διαδικτυακό) ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΔΥΣΛΕΞΙΑ)

Έναρξη: 30/01/2021

 

Λήξη: 18/04/2021

 

Διάρκεια: 70 ώρες

 

Ώρες: Σάββατο, Κυριακή: 10:00-15:00

 

Χώρος διεξαγωγής: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

 

Εισηγητές: Μπαφαλούκα Μαρία (Ειδική Παιδαγωγός, Φιλόλογος, Tutor σε Προγράμματα Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών) , Κλειδαριά Γεωργία (ΜΑ Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός) , Κίντος Γιώργος (Ειδικός Παιδαγωγός, MEd in Psychology of Education)

 

(διαδικτυακό) ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΔΥΣΛΕΞΙΑ)

 

 

Απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στην υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 
Οι παρακάτω θεματικές ενότητες αποτελούν ξεχωριστές εκπαιδεύσεις ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις παρακολουθήσουν στο σύνολό τους ή μεμονωμένα.
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση  (30/01)


Παρουσιάζεται ο τρόπος όπου πραγματοποιείται η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. σε σχέση με το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του κάθε παιδιού ατομικά και εξηγείται εξ΄ ολοκλήρου το μη σταθμισμένο αξιολογητικό εργαλείο που θα δοθεί στους συμμετέχοντες.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθηματικά (31/01)

Αναλύεται η εξέλιξη της Μαθηματικής Σκέψης και για ποιους λόγους αυτή αποτελεί μια συχνά στενάχωρη συνθήκη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, παρουσιάζονται αποτελεσματικές μέθοδοι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και η εφαρμογή της σε πρακτικό επίπεδο (προμαθηματικές έννοιες, μηχανισμοί πράξεων, επίλυση προβλημάτων).
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ορθογραφία (13-14/02)


Εκτίθενται οι τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εντοπίζονται πολύ συγκεκριμένα στο κομμάτι της ορθογραφίας (μαθησιακή δυσκολία στη γραπτή έκφραση).
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάγνωση-κατανόηση/Γραπτή έκφραση  (27-28/02)

Παρουσίαση των τρόπων υποστήριξης των παιδιών που συναντούν μαθησιακές δυσκολίες στο κομμάτι της ανάγνωσης και της κατανόησης (ειδική μαθησιακή της ανάγνωσης) καθώς και τρόπους παρέμβασης στη γραπτή έκφραση, την οργάνωση, δόμηση και ανάπτυξη του γραπτού λόγου.
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάγνωση-κατανόηση/Γραπτή έκφραση  (06-03)

Παρουσίαση των τρόπων υποστήριξης των παιδιών που συναντούν μαθησιακές δυσκολίες στο κομμάτι της ανάγνωσης και της κατανόησης (ειδική μαθησιακή της ανάγνωσης) καθώς και τρόπους παρέμβασης στη γραπτή έκφραση, την οργάνωση, δόμηση και ανάπτυξη του γραπτού λόγου.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμβουλευτική  (07/03)


Στόχος αυτής της ενότητας είναι να αναδείξει τους τρόπους επικοινωνίας προκειμένου οι γονείς των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες των παιδιών τους,
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρώτη Ανάγνωση (27-28/03)


Γίνεται εκτενής παρουσίαση των τρόπων προσέγγισης του πολύπλοκου μηχανισμού της πρώτης ανάγνωσης. Αφορά τόσο τα παιδιά που ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό, δηλαδή έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όσο και τα παιδιά που έχουν γενικές δυσκολίες (καθυστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα). Τόσο η ολική μέθοδος αναλύεται όσο και η συλλαβική.      
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρέμβαση στο Γυμνάσιο (03/04)

Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο βάση του οποίου υπαγορεύεται η συνέχιση παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις του γυμνασίου. Επιπλέον, προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να επιτευχθεί χωρίς να επιτείνεται το ήδη βεβαρυμμένο σχολικό πρόγραμμα των εφήβων μαθητών.  
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ξένες γλώσσες (04/04) 


Τεκμηριώνονται θεωρητικά οι λόγοι για τους οποίους η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όπως τα Αγγλικά, αποτελεί μια επίπονη διαδικασία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, προτείνονται διαδραστικές μέθοδοι για να διευκολυνθεί η εκμάθηση αυτή. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πρακτικά πως, χρησιμοποιώντας τις άνω τεχνικές, διευκολύνουν την εκμάθηση των Αγγλικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθησιακά και ΔΑΦ (17-18/04)


Αυτή η ενότητα αναφέρεται στα παιδιά με ΔΑΦ. Γίνεται εκτενής αναφορά στους τομείς κατανόηση, γραπτή έκφραση και ορθογραφία. Όλη αυτή η ενότητα, όπως και οι προηγούμενες, προσεγγίζεται αμιγώς πρακτικά.    
 
 
Η προσέγγιση του προγράμματος δεν είναι θεωρητική αλλά αφορά την εφαρμογή και ορθή χρήση των τεχνικών παρέμβασης.
 
 
Κόστος συμμετοχής για όλο το Πρόγραμμα:
Για εγγραφές έως  18/01        480€
Για εγγραφές έως  19/01        580€
 
 
Κόστος συμμετοχής για κάθε ενότητα:      80€                       
 
Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.
 
 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 
 
 
Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικά το υλικό των εισηγήσεων, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.
 
 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για την εισαγωγή στην πλατφόρμα θα σταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες στο προσωπικό τους email 2 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου εφόσον έχουν επίσημα κατοχυρώσει την θέση τους.
 
 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 698 8080383.