Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Ενηλίκων

Χρονική Διάρκεια: 4 έτη
 
Ημερομηνία Έναρξης: Οκτώβριος 2021

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: από 15/04 έως και 30/09, 2021
 


Η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων ξεκινά τον Απρίλιο 2021.
 
Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιείται από 1η Μαΐου έως και 1η Οκτωβρίου 2021.

Ημερομηνίες συνεντεύξεων: 29/05, 25/06, 23/07, 09/09, 24/09, 01/10.

Ο φορέας έχει δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία συνεντεύξεων νωρίτερα αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός συμμετεχόντων


 

Η κλινική εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων είναι ένα εντατικό τετραετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην εξάσκηση της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας.
 
Το πρόγραμμα είναι πλουραλιστικό στη δομή του, με τα θεωρητικά και τα κλινικά σεμινάρια να καλύπτουν ένα εύρος ψυχαναλυτικών προσεγγίσεων μέσα από την ευρύτερη θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων  (πχ Freud, Klein, Winnicott, Bion) ενθαρρύνοντας έτσι τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν τη δική τους σύνθεση ιδεών την οποία θα χρησιμοποιήσουν στην κλινική τους πρακτική. Οι δύο κύριες σχολές σκέψης στις οποίες στηρίζεται η μετεκπαίδευση είναι η θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων και η θεωρία του δεσμού.
 
Ο κοινός τους άξονας περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι οι πρώτες συναισθηματικές εμπειρίες που έχει σχηματίσει ένας άνθρωπος μέσα από τις πολύ πρώιμες σχέσεις του με τα σημαντικά πρόσωπα της βρεφικής και παιδικής του ηλικίας, αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της μετέπειτα ζωής του και της ψυχικής του ευημερίας. Συνεπώς, αυτά τα «μεταφροϋδικά» ρεύματα προσεγγίζουν όλες τις σημαντικές σχέσεις της ενήλικης ζωής ως συνέχεια των πρωταρχικών εκείνων σχέσεων που είχαμε με τους σημαντικούς άλλους του οικογενειακού μας περιβάλλοντος.
 
Επίκεντρο αυτής της οπτικής είναι η ανάγκη του ανθρώπου να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους, που με τη σειρά της πηγάζει από την ανάγκη και τις προσπάθειες του βρέφους να σχετιστεί με τη μητέρα του. Οι συναισθηματικές εμπειρίες που γεννιούνται από την αρχαϊκή αυτή σχέση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου και επηρεάζουν όλες τις μετέπειτα σχέσεις.
 
  
 
Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 
Βασική αρχή της ψυχοθεραπείας αποτελεί το γεγονός ότι η προσωπικότητα του κάθε ατόμου είναι μοναδική. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκτιμούν κυρίως αυτό που οι θεραπευόμενοι τους μεταφέρουν ως προσωπικά τους βιώματα, και όχι αυτό που η θεωρητική τους κατάρτιση τους έχει υπαγορεύσει.
 
Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιωματική μάθηση τόσο στο κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης και της επεξεργασίας κλινικών περιπτώσεων, όσο και της προσωπικής ανάπτυξης.
 
Το ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ. στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης βιωματικού χαρακτήρα υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνη με της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ), της οποίας αποτελεί μέλος.
  
 
 
Εκπαιδευτικές ώρες
  

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια το σύνολο των ωρών της τετραετούς μετεκπαίδευσης στην Ψυχαναλυτική/ Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων είναι 1450 ώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη. Στις παραπάνω ώρες αντιστοιχούν επιπλέον 1200 ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων, καθώς και 100 ώρες εξειδικευμένης έρευνας στο πεδίο εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης εποπτευόμενη εργασία διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (αμειβόμενης ή εθελοντικής) σε κοινοτικές δομές ή άλλους φορείς σχετικούς με τη ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια ή πέραν της τετραετούς φοίτησης, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 
Συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελείται από τα εξής:

  • 600 ώρες θεωρητική κατάρτιση (περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, βιωματική επεξεργασία θεωρητικών θεμάτων, θεωρητική επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων και δεν περιλαμβάνει τις ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων και τις ώρες εξειδικευμένης έρευνας). Απαιτούνται επιπλέον 1200 ώρες μελέτης (σε αναλογία 1:2 με τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης).

  • 80 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (περιλαμβάνει τις ώρες συμμετοχής σε αναστοχαστική ομάδα, βιωματικές συναντήσεις κτλ).

  • 80 ώρες επαγγελματικής ανάπτυξης (εργαστήρια, συνέδρια, ημερίδες κτλ).

  • Τουλάχιστον 250 ώρες ατομικής προσωπικής θεραπείας.

  • 300 ώρες πρακτικής άσκησης (περιλαμβάνει τις ώρες των ατομικών περιστατικών του εκπαιδευόμενου κάτω από συνεχή εποπτεία και διαρκείας τουλάχιστον δύο ετών. Πρακτική άσκηση σε δομή ψυχικής υγείας: Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δομή ψυχικής υγείας. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν επαρκή εμπειρία σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι εθελοντική ή αμειβόμενη κλινική εργασία διαρκείας 12 μηνών σε φορείς σχετικούς με τη ψυχική υγεία. Επισημαίνεται ότι για την εύρεση των φορέων έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.

  • Τουλάχιστον 150 ώρες εβδομαδιαίας ατομικής εποπτείας (διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών).

  • Επιπλέον 100 ώρες εξειδικευμένης έρευνας (βιβλιογραφική, ποιοτική κ.λπ).

 
 
Σε κάθε έτος οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν επιπλέον σε Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Ομάδες Εποπτείας-Κλινικές περιπτώσεις. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να φροντίσουν στο δικό τους προσωπικό χρόνο και την συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη.
 

  
Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης
 
Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης διακρίνεται από ένα δομικό χαρακτηριστικό τόσο για την ταυτότητα του ψυχοθεραπευτή, όσο και για την προσωπική ταυτότητα: ικανότητα αναστοχασμού. Η ομάδα δημιουργεί τις συνθήκες αυτές που οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνειδητοποιήσουν, βιώσουν και συζητήσουν με ασφάλεια, συναισθήματα, δυναμικές και μοτίβα σχέσεων, εσωτερικές σκέψεις, αναμνήσεις κ.ο.κ. Ο σκοπός της ομάδας είναι να φιλοξενήσει τα δυναμικά που αναδύονται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης υποβοηθώντας έτσι τον μεταβολισμό του κλινικού υλικού. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα μπορέσει να συνδέσει την θεωρητική του κατάρτιση, την καθημερινή συμπεριφορά, τις αναπαραστάσεις του, τις σχέσεις με μέλη εντός κι εκτός της ομάδας με την ικανότητα να επεξεργάζεται όλες αυτές τις διαστάσεις και να επανέρχεται με παρατηρήσεις και βαθύτερες συνειδητοποιήσεις που ενισχύουν μια αυθεντική σχέση με τον εαυτό.
 
  
 
Κλινική Εποπτεία
 
Η κλινική εποπτεία είναι απαραίτητη συνθήκη του προγράμματος εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ώρες εβδομαδιαίας ατομικής κλινικής εποπτείας στα πλαίσια του προγράμματος. Ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να βρίσκεται σε προσωπική εβδομαδιαία ατομική ή ομαδική εποπτεία από τη στιγμή που θα αναλάβει θεραπευόμενους, καθ’ 'όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και μέχρι την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης.
Η αναλογία εποπτείας και πρακτικής άσκησης για τους εκπαιδευόμενους σε όλα τα έτη εκπαίδευσης είναι 1 ώρα εποπτείας για κάθε δύο ώρες θεραπευτικών συνεδριών. Οι επόπτες πρέπει να είναι έμπειροι επαγγελματίες και να έχουν εγκριθεί από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. Η εκπαίδευση τους χρειάζεται να ακολουθεί ευρωπαϊκά κριτήρια. Επιπλέον, οι επόπτες θα πρέπει να είναι έμπειροι ψυχοδυναμικοί ψυχοθεραπευτές και κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας και μπορεί να είναι εσωτερικοί (εντός του πλαισίου πρακτικής) και εξωτερικοί (εκτός του πλαισίου πρακτικής).
Στο κομμάτι της πρακτικής άσκησης που αφορά πρακτική άσκηση με ενήλικες απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο να έχει δύο διαφορετικούς επόπτες για τα κλινικά του περιστατικά. Οι επόπτες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) θα παρέχουν ανατροφοδότηση στο ΔΙ. ΚΕ. Ψ.Υ σε τακτά χρονικά διαστήματα και επίσημα δυο φορές το χρόνο.
 
 
Ομάδες Εποπτείας-Κλινικές περιπτώσεις
 
Στα πλαίσια της κλινικής εποπτείας οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε κάθε έτος σε ομάδες εποπτείας για τη συζήτηση κλινικών περιπτώσεων μέσα από την πρακτική τους άσκηση κι εργασία. Οι ώρες αυτές μπορούν να προσμετρηθούν στο σύνολο των ωρών κλινικής εποπτείας που χρειάζεται να συμπληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι.
 
  
 

Πρακτική άσκηση
 
Η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη συνθήκη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 300 ώρες κλινικής εργασίας (ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες) με θεραπευόμενους κάτω από συνεχή εποπτεία (βλ. παραπάνω) τουλάχιστον μέσα στη διάρκεια 2 ετών. Οι ώρες πρακτικής άσκησης μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης κλινικές αξιολογήσεις, βραχείες ή μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, παρεμβάσεις κρίσεων κτλ). Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να επιλέξουν τη πρακτική τους άσκηση είτε στους ενήλικες είτε στα παιδιά κι εφήβους για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες.
 
Η πρακτική άσκηση με ενήλικες θα περιλαμβάνει εντός των ωρών πρακτικής άσκησης δυο ενήλικες, οι οποίοι θα παρακολουθούνται για τουλάχιστον 18 μήνες ο πρώτος και για τουλάχιστον 12 μήνες ο δεύτερος σε ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία εβδομαδιαίας συχνότητας. Τα κάθε ένα από αυτά τα περιστατικά θα έχει το δικό του ξεχωριστό επόπτη.
 
Η πρακτική άσκηση με παιδιά και εφήβους χρειάζεται να περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με μια σειρά ηλικιακών ομάδων μέχρι την ηλικία των 18 ετών με ανάλογη εποπτεία. Στις ώρες αυτές περιλαμβάνονται και ώρες συνεδριών με γονείς σε ποσοστό 10% από τον απαιτούμενο αριθμό των ωρών πρακτικής. Οι εκπαιδευόμενοι που θα επιλέξουν την πρακτική άσκηση με παιδιά κι εφήβους χρειάζεται να συμπληρώσουν επίσης ώρες παρατήρησης βρεφών/παιδιών σε σχολικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των 300 ωρών.
 
Στη περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώσουν τις ανάλογες ώρες πρακτικής άσκησης είτε στους ενήλικες, είτε στα παιδιά-εφήβους και επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικότητα και στην άλλη κατηγορία, χρειάζεται να συμπληρώσουν επιπλέον 300 ώρες πρακτικής άσκησης στην αντίστοιχη κατηγορία με ανάλογη εποπτεία.
 
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση από τα μέσα του πρώτου εξαμήνου και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ανεύρεση της πρακτικής τους άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πλαίσιο ψυχικής υγείας ή/και να αφορά την απόκτηση ισοδύναμης επαγγελματικής εμπειρίας. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν επαρκή εμπειρία πάνω στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς στο χώρο της ψυχικής υγείας. Η πρακτική άσκηση θα αποτελεί εθελοντική ή αμειβόμενη κλινική εργασία σε φορείς σχετικούς με τη ψυχική υγεία. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να παραμείνουν τουλάχιστον για το διάστημα των δώδεκα μηνών σε φορέα πρακτικής άσκησης σχετικό με τη ψυχική υγεία. Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ μπορεί να προτείνει με επιφύλαξη πλαίσια πρακτικής στον εκπαιδευόμενο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ έχει στενή συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Η συνεπέστατη παρουσία του εκπαιδευόμενου στο φορέα πρακτικής είναι απαραίτητη, καθώς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο φορέα.
 
  
Προσωπική Θεραπεία
 
Οι εκπαιδευόμενοι θεραπευτές είναι απαραίτητο να αποκτήσουν όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των ασυνείδητων διαδικασιών ώστε να μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του ψυχοδυναμικού ψυχοθεραπευτή. Πιστεύουμε ότι η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπεία "εις βάθος", η οποία αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για να δομηθεί αυτή η κατανόηση. Συνεπώς, οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να βρίσκονται σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας ως μέρος της εκπαίδευσης τους. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 250 ώρες ατομικής προσωπικής θεραπείας κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η προσωπική θεραπεία θα πρέπει να είναι ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, ατομικού πλαισίου και εβδομαδιαίας συχνότητας (με ελάχιστο 1 φορά/εβδομάδα) με θεραπευτή της επιλογής του εκπαιδευόμενου, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από το ΔΙΚΕΨΥ. Ο θεραπευτής χρειάζεται να είναι μέλος σε επαγγελματικό σύλλογο/εταιρεία ψυχοθεραπείας είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού, η εκπαίδευση του να ακολουθεί ευρωπαϊκά κριτήρια και δεν πρέπει να είναι στη θέση του επόπτη ή του εκπαιδευτή για τον εκπαιδευόμενο στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να έχει ξεκινήσει θεραπεία πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και να βρίσκεται σε θεραπεία καθ’ όλη τη διάρκεια του, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής του άσκησης. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών θεραπείας του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν ταυτίζεται με την ολοκλήρωση της  θεραπείας του εκπαιδευόμενου.
 
  
 
Επαγγελματική Ανάπτυξη
 
Η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη του ψυχοθεραπευτή είναι απαραίτητη για την θεραπευτική του ταυτότητα. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να μπορούν να εξελίσσουν τη γνώση και να εμπλουτίζουν την εμπειρία τους στο αντικείμενο με το να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη ψυχοθεραπεία μέσω ημερίδων, επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, εξειδικευμένων εργαστηρίων και άλλων συναφών τρόπων μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν έως το πέρας της εκπαίδευσης τους 80 ώρες επαγγελματικής ανάπτυξης.
 

Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με ικανοποιητική απόδοση συγκεκριμένες εργασίες και να έχουν υποβάλλει την διπλωματική τους εργασία.
 
Ο οδηγός σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης δίνεται στους εκπαιδευόμενους, μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.
  

Εισηγητές:

Βλαχάκης Κωνσταντίνος ΜΑ,ΜΑ, PgDip, Adv.Dip Ψυχοδυναμικός Ψυχοθεραπευτής
Holmes Άλκηστη, BSc, MSc, MProf Ψυχολόγος,
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων,
Mέλος του Association of Child Psychotherapists UK,
Eκπαιδευμένη στην Kλινική Tavistock του Λονδίνου
Δρ, Παπαγαθονίκου Θεόδωρος,  Ψυχολόγος M.A, Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Δρ. Βαδόλας Αντώνης,  Διδάκτωρ Ψυχανάλυσης, Brunel University, London,
Εξωτερικός Συνεργάτης ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Δρ. Γιωτάκος Ορέστης, Διδάκτωρ Ψυχιατρικής,- Ιατρική Σχολή Αθηνών,
MSc in Neuroscience, -Institute of Psychiatry,
University of London
Δρ. Καραβέλλα Μαργαρίτα,  Διδάκτωρ Ψυχολόγος, MSc, Συμβουλευτική Ψυχολόγος,
Εξωτερική Συνεργάτης ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Δρ. Τσουκαλά Κωνσταντίνα, BSc, MSc, DClinPsych, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια
Παιδιών και Εφήβων,
Μέλος του Association of Child Psychotherapists/ACP UK,
Εκπαιδευμένη στο University College London/
UCL σε συνεργασία με το Anna Freud Centre
και British Psychotherapy Association
Κούρτη Γεωργία, MSc, Συμβουλευτική ψυχολόγος -Ψυχοθεραπεύτρια,
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας
Ομάδας-ΕΕΨΨΟ
Μελέαγρου Μαντώ, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων,
Μέλος του Association of Child Pychotherapists
(ACP) της Βρετανίας, Εκπαιδευμένη στην κλινική
Tavistock του Λονδίνου
Παπαδοπούλου Βίκυ,  MSc, Κλινική Ψυχολόγος
Πασπάλη Ασπασία,  MSc, BSc, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
Παυλίδης Ιωάννης, MSc Ψυχολόγος, Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας


Πιστοποίηση

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592).
 
Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ έχει λάβει πιστοποίηση από την Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP Organisational Membership Number: 275339.) Ως πιστοποιημένος φορέας της BACP, το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ αποτελεί μέλος του τμήματος της ομάδας των Ενηλίκων και της ομάδας των Παιδιών και Εφήβων του φορέα. Με την ολοκλήρωση της Μετεκπαίδευσης στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων όλοι οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως αυτόνομοι θεραπευτές στη BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP) κατόπιν υποβολής ατομικής αίτησης.
 
Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, EAP Membership Number: Μ-1000041) και είναι συνεπώς προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ακολουθεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας

 
Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ δεσμεύεται με Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας τόσο για τους επιστημονικούς συνεργάτες του (θεραπευτές, εκπαιδευτές, επόπτες, εξωτερικοί συνεργάτες) όσο και για τους ειδικευόμενους επαγγελματίες, με τη δέσμευση ότι ο καθένας με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να τηρεί και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγελματικού συλλόγου, σωματείου ή εταιρείας όπου ανήκει. Επίσης, ακολουθεί το Κώδικα Δεοντολογίας της EAP (European Association for Psychotherapy)  και δεσμεύεται με το Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας στην άσκηση της πρακτικής απαιτώντας από όλους τους εκπαιδευόμενους την τήρησή του.
 
Παρά την ύπαρξη της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την θεσμική αναγνώριση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή, τονίζουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ σκοπεύει να συμβάλλει στην προσπάθεια κατοχύρωσης του ψυχοθεραπευτή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας.
 

Κριτήρια & προϋποθέσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 
Η Μετεκπαίδευση απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας - ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, σύμβουλους ψυχικής υγείας & κοινωνικούς λειτουργούς. Ως εκ τούτου απαραίτητο κριτήριο για τη συμπλήρωση της αίτησης για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πτυχίο στην ψυχολογία, ιατρική (ειδικότητα παιδοψυχιατρική/ψυχιατρική), κοινωνική εργασία, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Υποψήφιοι με βασικό πτυχίο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού μπορεί να συμπληρώσουν την αίτηση και να γίνουν δεκτοί εφόσον ήδη διαθέτουν ή βρίσκεται σε εξέλιξη η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο χώρο της ψυχικής υγείας.
 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής που υπάρχει παρακάτω και εφόσον διαθέτουν τα ανωτέρω καλούνται τηλεφωνικά σε προσωπική συνέντευξη κατά την οποία χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:

  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου/ πτυχίων φοίτησης

  • Βιογραφικό σημείωμα

  • Δυο συστατικές επιστολές (καθηγητών, εργοδοτών, εποπτών, θεραπευτών)

Για την αίτηση συμμετοχής συμπληρώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ και αποστείλετε ηλεκτρονικά την φόρμα ως επισυναπτόμενο αρχείο στο email: training.dikepsy@outlook.com
   
 

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται έως και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και η πρώτη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και την καταλληλότητα του υποψηφίου όσον αφορά το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή. 

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα και ακολούθως δέχονται τον οδηγό σπουδών, το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 698 8080383.