Edit

ΚΕΝΤΡΟ

Σοφ. Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ηράκλειο Αττικής

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Λεωφ. Ηρακλείου 353, 4ος όροφος, Ηράκλειο Αττικής

Τηλέφωνα: (210) 2830100
Κινητό: 6945 558644
Σεμινάρια: 6988 080383

dikepsy@dikepsy.gr
dikepsy.dikepsy@gmail.com

Διαταραχή ελλειματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα ΔΕΠ-Υ

Διαταραχή ελλειματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα ΔΕΠ-Υ

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι μια χρόνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ένα εμμένον και διάχυτο μοτίβο αδυναμίας συγκέντρωσης της προσοχής ή/και υπερκινητικότητας/παρόρμησης, που διεισδύει στη λειτουργικότητα ή την τυπική ανάπτυξη ενός παιδιού. Η διαταραχή είναι εγγενούς φύσης, δηλαδή είναι μία συνθήκη που το άτομο φέρει από τη γέννησή του και που διατηρεί για το υπόλοιπο της ζωής του. Η εδραίωση των συμπτωμάτων σημειώνεται πριν από τα 12 έτη στη ζωή ενός παιδιού, ενώ με την πάροδο του χρόνου τα συμπτώματα της διαταραχής αλλάζουν και η έντασή τους τείνει να μετριάζεται, καθώς εισέρχεται στην εφηβεία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπου η συμπτωματολογία διεσδύει σε σοβαρό βαθμό στη λειτουργικότητα του παιδιού, συστήνεται φαρμακευτική αγωγή.

Διεθνώς αναφέρονται τρεις τύποι της διαταραχής:

 • ΔΕΠ-Υ Συνδυασμένος τύπος, όπου τα συμπτώματα της διάσπασης και της υπερκινητικότητας συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό, τουλάχιστον για τους τελευταίους έξι μήνες.
 • ΔΕΠ-Υ Με προεξάρχοντα τον απρόσεκτο τύπο, όπου τα συμπτώματα της ελλειμματικής προσοχής υπερισχύουν εκείνα της υπερκινητικότητας και είναι παρόντα τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μήνες.
 • ΔΕΠ-Υ Με προεξάρχοντα τον υπερκινητικό τύπο, όπου τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας υπερισχύουν των συμπτωμάτων της ελλειμματικής προσοχής, τουλάχιστον για τους τελευταίους έξι μήνες.

Τα βασικά συμπτώματα είναι τα εξής:

 • Απόσπαση-Διάσπαση Προσοχής
 • Παρορμητική συμπεριφορά
 • Ψυχική και σωματική εγρήγορση

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών διαταραχών (DSM – V), η συμπτωματολογία που εμφανίζει το παιδί διαφοροποιείται ανάλογα τη χρονολογική του ηλικία, χρειάζεται να συναντάται σε τουλάχιστον δύο τομείς της ζωής του παιδιού και δεν πρέπει να δικαιολογείται από άλλου τύπου νευροαναπτυξιακή ή συναισθηματική διαταραχή. Πιο αναλυτικά, σε αυτήν περιλαμβάνονται:

Α. Ελλειμματική Προσοχή

Συχνά τα παιδιά έως 16 ετών με Ελλειμματική Προσοχή παρουσιάζουν έξι από τα παρακάτω συμπτώματα τα οποία παρεισφρύουν στη λειτουργικότητα τους τόσο στο σπίτι, όσο και σε άλλους τομείς της ζωής τους (π.χ σχολική ζωή):

 • Δεν μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες, κάνει λάθη από απροσεξία στις εργασίες του σχολείου
 • Δεν μπορεί να διατηρήσει την προσοχή του σε έργα ή παιχνίδια στα οποία εμπλέκεται
 • Αδιαφορεί για τις οδηγίες που του δίνονται όσον αφορά τις σχολικές εργασίες, καθημερινές εργασίες και γενικά καθήκοντα που έχει αναλάβει (χωρίς όλα αυτά να οφείλονται σε αντιδραστική συμπεριφορά ή αδυναμία κατανόησης των οδηγιών)
 • Δίνει την εντύπωση ότι δεν ακούει, όταν κάποιος του απευθύνει τον λόγο
 • Δεν κρατά εύκολα την προσοχή του όταν ασχολείται με κάτι ή όταν παίζει
 • Ξεχνάει στις καθημερινές του δραστηριότητες
 • Χάνει αντικείμενα που του είναι απαραίτητα για εργασίες-δραστηριότητες (σχολικά υλικά, μολύβια, βιβλία, κλειδιά, εργασίες, γυαλιά, κ.ά.)
 • Αποσπάται εύκολα η προσοχή του εξαιτίας εξωτερικών ερεθισμάτων ή ξεχνιέται σε καθημερινές δραστηριότητες
 • Δεν δείχνει προθυμία να ασχοληθεί με εργασίες που απαιτούν έντονη διανοητική δραστηριότητα

Β. Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα

Συχνά τα παιδιά έως 16 ετών με Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα  παρουσιάζουν έξι από τα παρακάτω συμπτώματα. τα οποία παρεισφρύουν στη λειτουργικότητα τους τόσο στο σπίτι, όσο και σε άλλους τομείς της ζωής τους (π.χ κοινωνική ζωή):

 • Τρέχει και κινείται υπερβολικά σε χώρους όπου τέτοιου είδους συμπεριφορά κρίνεται ακατάλληλη (οι έφηβοι-ενήλικες περιορίζονται σε ψυχική εγρήγορση)
 • Σηκώνεται από τη θέση ή το θρανίο του σε χώρους όπου δεν πρέπει να μετακινηθεί
 • Παίζει νευρικά με τα χέρια του, στριφογυρίζει αμήχανα στη θέση του, κουνάει τα πόδια του
 • Μιλάει υπερβολικά
 • Δυσκολεύεται να πάρει μέρος σε δραστηριότητες ή να παίξει με ηρεμία
 • Δεν θέλει να μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα μέρος
 • Βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση
 • Συχνά διακόπτει τον/τη συνομηλιτή/τριά του
 • Συχνά απαντάει βιαστικά προτού να ολοκληρωθεί η πρόταση
 • Διακόπτει ή θέλει να επιβάλλει την παρουσία του π.χ. σε ομαδικά παιχνίδια
 • Έχει δυσκολία να περιμένει τη σειρά του

Συχνά το θεραπευτικό πλάνο για τη σφαιρική εκτίμηση και διαφοροδιάγνωση των δυσκολιών του παιδιού εξαρτάται σημαντικά τόσο από τη χρονολογική ηλικία του παιδιού όσο και από την ένταση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων και μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση
 • Ψυχολογική Αξιολόγηση
 • Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση Νοημοσύνης
 • Παιδαγωγική Αξιολόγηση

Κλείστε ραντεβού