ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Έναρξη: 09/12/2017

 

Λήξη: 17/12/2017

 

Διάρκεια: 20 ώρες

 

Ώρες: Σάββατο, Κυριακή: 10:00-15:00

 

Χώρος διεξαγωγής: ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Λεωφ. Ηρακλείου 353, 4ος όροφος, Ν. Ηράκλειο, Αττικής)

 

Εισηγητές: Νικολοπούλου Όλγα (MSc, Κλινική Ψυχολόγος) , Κίντος Γιώργος (Ειδικός Παιδαγωγός, MEd in Psychology of Education) , Ορφανάκη Ελευθερία (Ψυχολόγος, Ειδικός ΑΒΑ, RDI Certified Consultant)

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΑΥΤΙΣΜΟΣ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ (09-10/12)
Η διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Σύνδεση της διδασκαλίας της ανάγνωσης με ολικό τρόπο και της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου. Η εκμάθηση των 4 βασικών φωνηέντων-τα βήματα αναλυτικά και πρακτική εφαρμογή σε περαιτέρω φθόγγους.
 
 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (16/12)
Γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες τεχνικές παρέμβασης και όχι σε θεωρητικές προσεγγίσεις. Το πως εισάγεται το θέμα της κατανόησης του γραπτού λόγου σε ένα παιδί με ΔΑΦ, εφόσον έχει κατακτηθεί ο μηχανισμός της ανάγνωσης. Επιπλέον γίνεται λόγος για τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζουμε τους βασικούς κανόνες της καταληκτικής ορθογραφίας και πως μπορούμε να διδάξουμε την ορθογραφία. Τέλος αναφερόμαστε στο πως μπορούμε να παρέμβουμε (του τρόπους) στο κομμάτι της γραπτής έκφρασης.    
 
 
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (17/12)
Τα  παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στην φαντασία, στον περιγραφικό λόγο, στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου με ολοκληρωμένες και σύνθετες προτάσεις. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι οπτικοί τύποι, συνεπώς οι εικόνες είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση του κόσμου γύρω τους.  Ο επικοινωνιακός λόγος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα δημιουργίας νοητικών αναπαραστάσεων. Τόσο τα παιδιά με ΔΑΦ  προσχολικής ηλικίας, όσο και παιδιά με ΔΑΦ μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες, μπορούν μέσω του προγράμματος να εκπαιδευτούν με ένα σύστημα οργάνωσης της σκέψης με νοερές εικόνες που θα ενισχύσουν την κριτική σκέψη τους και τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν στο μυαλό τους το ζητούμενο, με τελικό στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας. 
 
 
 
Κόστος συμμετοχής:
 
Για εγγραφές έως 27/11               180€
Για εγγραφές από 28/11               200€
 
Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.
 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο με τη κατάθεση συγκεκριμένου χρηματικού ποσού στα στοιχεία που λαμβάνετε ηλεκτρονικά μετά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
 
 
Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν το υλικό της εισήγησης σε CD, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.
 
 
 
Επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας http://www.dikepsy.gr  για νέες ανακοινώσεις σχετικά με το σεμινάριο.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ: 210-2830100 και 698 8080383.