Μαθήματα μουσικής βελτιώνουν τις γνωστικές ικανότητες καθώς και την σχολική επίδοση

blog3

Συστηματικά μαθήματα μουσικής αυξάνουν τις γνωστικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα τις γλωσσικές ικανότητες, την εργαζόμενη μνήμη, τον προγραμματισμό μιας δράσης και αντιστοίχως την ικανότητα να αναχαιτίζεται μια συμπεριφορά ή μια δράση.

Περισσότερα

Η πρόωρη ικανότητα αρίθμησης σε παιδιά μικρής ηλικίας, συνδέεται με συγκεκριμένες μαθηματικές δραστηριότητες στο σπίτι

blog3

Η εντονότερη ενασχόληση με τα μαθηματικά στο σπίτι, μπορεί να ενισχύσει τις πρώτες αριθμητικές και υπολογιστικές ικανότητες των παιδιών.

Περισσότερα