ΔΙΓΛΩΣΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΣΗ

blog3

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι τα παιδιά που έχουν αναπτύξει την αναγνωστική τους ικανότητα ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες έχουν πλεονέκτημα έναντι των παιδιών που μπορούν και διαβάζουν σε μια γλώσσα.

Περισσότερα