Μαθήματα μουσικής βελτιώνουν τις γνωστικές ικανότητες καθώς και την σχολική επίδοση

blog3Οι γνωστικές δεξιότητες που αναδύονται μέσω της μουσικής εκπαίδευσης, μεταφέρονται και σε άλλα πεδία, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη γενικότερη βελτίωση στις σχολικές επιδόσεις.
 
Συστηματικά μαθήματα μουσικής αυξάνουν τις γνωστικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα τις γλωσσικές ικανότητες, την εργαζόμενη μνήμη, τον προγραμματισμό μιας δράσης και αντιστοίχως την ικανότητα να αναχαιτίζεται μια συμπεριφορά ή μια δράση.
 
Η παρούσα έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Neuroscience. Είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας, έρευνα που προσάρμοσε τα δεδομένα της στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. Επίσης οι εικαστικές τέχνες βρέθηκαν ότι βελτιώνουν την οπτική και την χωρική μνήμη.
 
Η μουσική εκπαίδευση παγκοσμίως, λαμβάνει πολύ λιγότερης προσοχής και (εκπαιδευτικού) χρόνου, γιατί «υστερεί» έναντι των υπολοίπων σχολικών/ακαδημαϊκών αντικειμένων που θεωρούνται πιο σημαντικά. Σήμερα η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου θεωρείται μια πολυτέλεια, παρά ένα απαραίτητο κομμάτι της εκπαίδευσης.
 
Ανεξάρτητα από τις ενδείξεις ότι η μουσική έχει ευεργετική επίδραση στις γνωστικές λειτουργίες, η μουσική σαν μάθημα, τείνει να εξαφανίζεται από το σχολικό πρόγραμμα, όπως υποστηρίζει ο Dr Artur Jaschke, του πανεπιστήμιου του ´Άμστερνταμ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της έρευνας μαζί με τους Dr Henkjan Honing και τον Dr Erik Scherder. «Αυτό μας ενέπνευσε να ξεκινήσουμε μια μακροπρόθεσμη έρευνα για την πιθανή επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης πάνω στις γνωστικές δεξιότητες οι οποίες αποτελούν τη βάση της σχολικής επίδοση».
 
Στην έρευνα συμμετείχαν 147 παιδιά τα οποία προέρχονταν από διαφορετικά (Ολλανδικά) σχολεία. Χρησιμοποιήθηκε μια δομημένη μέθοδος μουσικής, η οποία αναπτύχθηκε από δύο φορείς: από το υπουργείο έρευνας και παιδείας και το κέντρο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
 
Στους συμμετέχοντες, δόθηκαν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Μετά από 2.5 χρόνια, η σχολική τους επίδοση αξιολογήθηκε, καθώς και διάφορες γνωστικές δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός, η αναχαίτηση (δράσεων) και η μνήμη. Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα παιδιά που λάμβαναν μαθήματα μουσικής, είχαν σημαντικά γνωστικά οφέλη σε σύγκριση με υπόλοιπα παιδιά που δεν λάμβαναν μαθήματα μουσικής.
 
Επίσης παιδιά που παρακολουθούσαν μαθήματα καλλιτεχνικών είχαν κι αυτά ένα όφελος. Συγκεκριμένα είδαν βελτίωση στη μη λεκτική μνήμη, οπτική και χωρική, αλλά και στη λεκτική εργαζόμενη μνήμη. Τα παιδιά που έκαναν μαθήματα μουσικής, έδειξαν βελτίωση στον γλωσσικό συλλογισμό, στην ικανότητα να προγραμματίζουν, να οργανώνουν και να ολοκληρώνουν δραστηριότητες, καθώς και γενικότερη βελτίωση στις σχολικές επιδόσεις.
 
 
Αυτό υποδηλώνει ότι οι γνωστικές ικανότητες οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της μουσικής εκπαίδευσης, μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά γνωστικά σε διαφορά αντικείμενα οδηγώντας σε γενικευμένη βελτίωση στην σχολική τους επίδοση. Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα συνεισφέρουν στο να αναδειχτεί η σημασία της μουσικής και των τεχνών στην ανθρώπινη κουλτούρα και στη γνωστική ανάπτυξη.
 
 
«Τόσο η μουσική όσο και τα καλλιτεχνικά, υποτίθεται ότι θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα όλων των δημοτικών Ολλανδικών σχολείων από το 2020, όπως είπε και ο Dr Jaschke. Αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα των ευρημάτων της έρευνάς μας, ελπίζουμε ότι θα κινητοποιήσει τις πολιτικές εξελίξεις, έτσι ώστε να ενσωματώσουν τη μουσική και τα καλλιτεχνικά στο σχολικό πρόγραμμα σε όλο τον κόσμο».
 
 
Πηγή: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180326140244.htm