Η πρόωρη ικανότητα αρίθμησης σε παιδιά μικρής ηλικίας, συνδέεται με συγκεκριμένες μαθηματικές δραστηριότητες στο σπίτι

blog3Καταμέτρηση, ταξινόμηση και απλά ποσά: Η εντονότερη ενασχόληση με τα μαθηματικά στο σπίτι, μπορεί να ενισχύσει τις πρώτες αριθμητικές και υπολογιστικές ικανότητες των παιδιών.

Παλιότερες μελέτες δείχνουν, ότι η εξάσκηση σε πρώιμες μαθηματικές δεξιότητες, παρέχουν στα παιδιά, ομαλότερη μετάβαση στα μαθηματικά που διδάσκονται στο σχολείο. Είναι γνωστό ότι οι γονείς μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην πρόωρη μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Όμως, μέχρι σήμερα, η σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων αριθμητικών δραστηριοτήτων και ορισμένων μαθηματικών δεξιοτήτων δεν ήταν κατανοητή.

Για να ρίξουν φως σε αυτή την σχέση, ερευνητές στο Βέλγιο, αξιολόγησαν 128 παιδιά νηπιακής ηλικίας, για διάφορες συμβολικές και μη συμβολικές αριθμητικές δραστηριότητες. Οι ερευνητές ζήτησαν, επίσης, από τους γονείς να αναφέρουν τη συχνότητα ορισμένων δραστηριοτήτων αριθμητικής, που έγιναν με τα παιδιά τους στο σπίτι και έψαξαν για συνδέσεις μεταξύ αυτών και των πρώιμων δεξιοτήτων αρίθμησης κατά την παιδική ηλικία.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Belde Mutaf Yıldız, σημειώνει: «Βρήκαμε ότι όσο περισσότερο ασχολούνται οι γονείς, με δραστηριότητες όπως η αναγνώριση αριθμών, η ταξινόμηση αντικειμένων κατά μέγεθος, χρώμα ή σχήμα, ή η εξάσκηση απλών ποσοτήτων, τόσο αποτελεσματικότερα ανταποκρίνονταν τα παιδιά σε δεξιότητες όπως η μέτρηση».
«Αυτές οι δραστηριότητες – καθώς και το να συζητάμε για τα χρήματα όταν είμαστε στην αγορά ή το να μετράμε τα συστατικά κατά το μαγείρεμα- συνδέονται με μια πιο ακριβή εκτίμηση της θέσης ενός ψηφίου σε μια κενή αριθμογραμμή. Επιπλέον, η συμμετοχή σε δραστηριότητες, όπως παιχνίδια καρτών και επιτραπέζιων παιχνιδιών, σχετίζονται με πιο ανεπτυγμένες υπολογιστικές ικανότητες".
 
Σύμφωνα με την Belde Mutaf Yıldız, η έρευνα αυτή υποστηρίζει και επεκτείνει την ιδέα ότι η αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού, παίζει ρόλο στην απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων. «Η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γονείς στην ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών τους, απλώς δουλεύοντας  περισσότερες δραστηριότητες σχετικές με τον αριθμό των ατόμων σε ένα περιβάλλον στο σπίτι, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη».
«Οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας κάθε χώρας, θα πρέπει να σκεφτούν την παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων, για ορισμένες δραστηριότητες που αφορούν την αριθμητική, με στόχο να βοηθήσουν τους γονείς, ώστε να ενισχύσουν τη ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων των παιδιών τους, στο σπίτι».
 
 
Παρόλα αυτά, η Belde Mutaf Yıldız και οι συνάδελφοί της, με έναυσμα αυτήν την έρευνα, θα ήθελαν να γίνουν διεξοδικότερες σχετικές έρευνες και παρατηρήσεις, καθώς και μελέτες περαιτέρω παρέμβασης, για να καθορίσουν ποιές συγκεκριμένες δραστηριότητες βοηθούν καλύτερα τα παιδιά να βελτιώσουν τις μαθηματικές τους δεξιότητες.
 
 
Πηγή: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180322103025.htm