Ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αξιολόγηση και Αποκατάσταση παιδιών & εφήβων

blog3


Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αξιολόγηση και Αποκατάσταση παιδιών & εφήβων απευθύνεται σε:
Ψυχολόγους, Ειδικούς παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, με νοητική στέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές.
 
 
Με το πέρας της εκπαίδευσης κάθε σπουδαστής είναι καταρτισμένος στον τομέα:
  • Κατανόησης διάγνωσης ΔΑΦ

  • Αξιολόγησης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων,

  • Μεθοδολογία ΑΒΑ-Applied Behavior Analysis, SSIP – Social Skills Intervention Program

  • Οργάνωσης υλικού, θεραπευτικού πλάνου, εξατομικευμένου προγράμματος I.E.P. Individualized Educational Program

  • Οργάνωσης πλάνου Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, μεθοδολογία ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

 
 
Οι σπουδαστές θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή βασικών μεθοδολογιών για την εκπαίδευση των παιδιών με ΔΑΦ δίνοντας έμφαση στην πρώιμη παρέμβαση, ενώ παράλληλα θα αναγνωρίσουν την απαραίτητη και συνεχή εκπαίδευση σε κάθε στάδιο ωρίμανσης έως την εφηβεία, αλλά και την ενήλικη ζωή. 
 
 
Στην Εκπαίδευση θα παρουσιασθεί υλικό με πρωτόκολλα πραγματικών περιστατικών του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
 
 
Το υλικό των εισηγήσεων θα δίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μετά από κάθε εισήγηση για το οποίο ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που θα το μελετά.


 
Στους σπουδαστές χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο εξαμήνων, καθώς και με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων επιστημονικών εργασιών και ολοκλήρωση του κλινικού εργαστηρίου.
 
Στο τέλος όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης με τίτλο Ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αξιολόγηση και Αποκατάσταση παιδιών και εφήβων.
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει σε όλους τους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα εποπτείας καθ’ όλη τη χρονιά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, κόστος εποπτείας 50€.
 
 
Κόστος συμμετοχής:
 
Για εγγραφές έως 17/09       980€
Για εγγραφές από 18/09       1150€
Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.
 
Το εκπαιδευτικό υλικό καρτών ΑΒΑ και Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για παιδιά με Αναπτυξιακές Δυσκολίες διατίθεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ στην ειδική τιμή 100 € έκαστο για όλους τους εκπαιδευόμενους.
 
Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α. 24%.
 
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα μας.