ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΤΙ ΡΟΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ;

blog3Κατά τις τελευταίες δεκαετίες πολλά άλλαξαν στο περιβάλλον καθώς και στις ανθρώπινες συνήθειες. Παρά τις μεγάλες προόδους σε θέματα υγείας που προκαλούσαν τεράστια νοσηρότητα και θνησιμότητα κατά το παρελθόν, νέα προβλήματα αναδύονται, πιθανόν σχετιζόμενα με περιβαλλοντικούς παράγοντες, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με προσοχή.
 
Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος είναι σοβαρές και ισόβιες παθολογικές καταστάσεις που αποδίδονται σε εγκεφαλική δυσλειτουργία και που εκδηλώνονται με προβλήματα στην επικοινωνία, στη κοινωνική συναλλαγή και στην ικανότητα για αυτονομία.

Εδώ και μερικές δεκαετίες σημειώθηκε μία σημαντική και κατ’ άλλους δραματική αύξηση του επιπολασμού των Αυτιστικών Διαταραχών που φαίνεται εν μέρει πραγματική και δεν αποδίδεται απλά σε ακριβέστερη διάγνωση και σε βελτίωση των γνώσεων μας γύρω από διαταραχή. Σήμερα μιλούμε για την ύπαρξη ενός κλινικού φάσματος Αυτιστικών Διαταραχών που συμπεριλαμβάνει εκτός από τις κλασσικές και βαρείες μορφές αυτισμού και πιο ήπιες καθώς και μέτριας βαρύτητας καταστάσεις.
 
Η αιτιολογία των ΔΑΦ παραμένει κατά κύριο λόγο άγνωστη και η εγκεφαλική διαταραχή στην οποία αποδίδονται τα συμπτώματα αποδίδεται στη σύνθετη αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
 
Η οργάνωση AUTISM SPEAKS ήδη από το 2016 δημοσιοποίησε ότι παράγοντες πέραν των γενετικών φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του αυτισμού. Αναφέρθηκαν σε παραδείγματα όπως η υψηλή έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την εγκυμοσύνη που θεωρείται παράγων κινδύνου ενώ η λήψη κάποιων βιταμινών πριν τη σύλληψη και κατά τη κύηση μπορεί να έχει προστατευτικό ρόλο για την εμφάνιση αυτιστικών διαταραχών.
 
Μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων, η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση που σχετίζεται με τη τεράστια εφαρμογή των ασύρματων τεχνολογιών, έχει γίνει αντικείμενο προσοχής και συζήτησης από την επιστημονική κοινότητα. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει μία χρονική αλληλεπίπτωση μεταξύ της έκθεσης των ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και της αύξησης της συχνότητας των Αυτιστικών Διαταραχών. Πιθανολογείται από κάποιους επιστήμονες η ύπαρξη μηχανισμών μέσω των οποίων τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι δυνατόν σε παιδιά με γενετική προδιάθεση να οδηγήσουν στην εμφάνιση αυτιστικών εκδηλώσεων. Στηρίζονται σε εργαστηριακά ευρήματα σε πειραματόζωα στα οποία ανέδειξαν ότι μηχανισμοί φυσιολογικής διόρθωσης των κυτταρικών διαταραχών επηρεάζονται αρνητικά από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Οι διαταραχές αυτές σε κυτταρικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση συμπτωμάτων αυτιστικής διαταραχής. Όμως, μια καθαρά αιτιολογική συσχέτιση δεν έχει αποδειχθεί και η ενδιαφέρουσα αυτή υπόθεση χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
 
Πάντως, ερευνητές από την Αμερική υποστηρίζουν ότι η μείωση στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της συμπτωματολογίας καθώς αποκαθίστανται οι μηχανισμοί φυσιολογικής διόρθωσης των κυτταρικών διαταραχών που προκαλούν τις αυτιστικές διαταραχές και που επηρεάζονται αρνητικά από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Οι ερευνητές αυτοί υποστηρίζουν ότι τα δεδομένα επαρκούν για να δικαιολογήσουν τουλάχιστον τη λήψη προφυλάξεων έτσι ώστε η έκθεση κυρίως των νεαρών ατόμων σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να περιορισθεί σε επίπεδα που δεν διαταράσσουν τα βιολογικά συστήματα.
 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ήδη κάνει υποδείξεις (Resolution 1815/2011) για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων μείωσης της έκθεσης στη μη ιονίζουσα ακτινοβολία ραδιοκυμάτων (ΕΜF/RF) για τις νεαρές ηλικίες. Σύμφωνα με αυτές πρέπει να υποστηρίζεται ασφαλές περιβάλλον σε σχολικούς χώρους, παιδότοπους και παιδιατρικές μονάδες χωρίς ασύρματες συνδέσεις Wi-Fi κ.ά. Πρέπει να προωθείται λελογισμένη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας πάντοτε σε σχέση και με την ηλικία τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.
 

 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ