Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Ενηλίκων

blog3

Το   Πρόγραμμα Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων είναι ένα εντατικό τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης  για την εξάσκηση στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία.
 
Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, σύμβουλους ψυχικής υγείας & κοινωνικούς λειτουργούς) που επιθυμούν να ειδικευτούν στη θεμελίωση της κλινικής πρακτικής σύμφωνα με όλες τις μεταφροϋδικές ψυχοδυναμικές θεωρίες (όπως είναι η θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων, η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού κ.α). 
  
 
Τα δύο αυτά βασικά ψυχαναλυτικά ρεύματα που άνθισαν μετά τον Freud υπάγονται στη «νεοψυχαναλυτική σκέψη»  {Berne,  (1976), Casement, (1996), Padel, (1987), Quinodox, (2005), Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, (2012)}. Ο κοινός τους άξονας περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι οι πρώτες συναισθηματικές εμπειρίες που έχει σχηματίσει ένας άνθρωπος μέσα από τις πολύ πρώιμες σχέσεις του με τα σημαντικά πρόσωπα της βρεφικής και παιδικής του ηλικίας, αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της μετέπειτα ζωής του και της ψυχικής του ευημερίας καθορίζοντας έτσι την ευτυχία του.

Συνεπώς, αυτά τα «νεοψυχαναλυτικά» ρεύματα προσεγγίζουν όλες τις σημαντικές σχέσεις της ενήλικης ζωής ως συνέχεια των πρωταρχικών εκείνων σχέσεων που είχαμε με τους σημαντικούς άλλους του οικογενειακού μας περιβάλλοντος. Ως επίκεντρο αυτής της «νεοψυχαναλυτικής» οπτικής είναι η ανάγκη του ανθρώπου να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους, που με τη σειρά της πηγάζει από την ανάγκη και τις προσπάθειες του βρέφους να σχετιστεί με τη μητέρα του. Οι συναισθηματικές εμπειρίες που γεννιούνται από την αρχαϊκή αυτή σχέση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου και επηρεάζουν όλες τις μετέπειτα σχέσεις.

Ενώ λοιπόν, στην κλασική Φροϋδική ψυχανάλυση οι ενορμήσεις είναι οι κινητήριες δυνάμεις του ψυχισμού, αντιπροσωπεύοντας ένα είδος ενδοψυχικής σύγκρουσης μεταξύ των επιθυμιών και του εξωτερικού κόσμου για τον οποίο είναι μη αποδεκτές, στη «νέο-ψυχαναλυτική» οπτική, τη θέση των ενορμήσεων διαδέχεται η πρωταρχική σχέση βρέφους-μητέρας, η οποία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την συναισθηματική ωρίμανση και εξέλιξη του ανθρώπου.
 
 
Εκπαιδευτικές ώρες
 
Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια το σύνολο των ωρών της τετραετούς εκπαίδευσης στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων είναι 1450 ώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη. Στις παραπάνω ώρες αντιστοιχούν επιπλέον 1200 ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων, καθώς και 100 ώρες εξιδεικευμένης έρευνας στο πεδίο εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να συμπληρώσουν επιπλέον εποπτευόμενη εργασία διάρκειας ενός έτους (αμοιβόμενης ή εθελοντικής) σε κοινοτικές δομές ή άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς κατά τη διάρκεια ή πέραν της τετραετούς φοίτησης, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων αποτελείται από τα εξής:
 
·         600 ώρες θεωρητική κατάρτιση (περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, βιωματική επεξεργασία θεωρητικών θεμάτων, θεωρητική επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων και δεν περιλαμβάνει τις ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων και τις ώρες εξειδικευμένης έρευνας). Απαιτούνται επιπλέον 1200 ώρες μελέτης (σε αναλογία 1:2 με τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης).
 
·         240 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (περιλαμβάνει τις ώρες συμμετοχής σε αναστοχαστική ομάδα, βιωματικά εργαστήρια, συνέδρια, ημερίδες κτλ).
 
·         Τουλάχιστον 160 ώρες ατομικής προσωπικής θεραπείας.
 
·         450 ώρες πρακτικής άσκησης (περιλαμβάνει τις ώρες των ατομικών περιστατικών του εκπαιδευόμενου για τα οποία θα υπάρξει ανάλογη εποπτεία).
 
·         Τουλάχιστον 150 ώρες εβδομαδιαίας κλινικής εποπτείας (ατομικής ή αντίστοιχες ώρες ομαδικής σε αναλογία με τις ώρες πρακτικής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Ως προς την εποπτεία, η αναλογία με τη πρακτική άσκηση είναι 1:4 στα πρώτα 2 έτη και 1:6 στα 2 τελευταία έτη εκπαίδευσης.
 
·         Επιπλέον 100 ώρες εξειδικευμένης έρευνας (βιβλιογραφική, ποιοτική κ.λπ).
 
·         Επιπλέον εθελοντική ή αμειβόμενη κλινική εργασία τουλάχιστον 6 μηνών σε άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς σχετικούς με τη ψυχική υγεία. Επισημαίνεται ότι για την εύρεση των φορέων έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.
 

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιωματική μάθηση τόσο στο κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης και της επεξεργασίας κλινικών περιπτώσεων, όσο και της προσωπικής ανάπτυξης. Το ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ. στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνη με τα κριτήρια ευρωπαϊκών οργανισμών.
 
 
 
Σε κάθε έτος οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν επιπλέον σε Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Ομάδες Εποπτείας-Κλινικές περιπτώσεις.
 
 
Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης
 
Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης διακρίνεται από ένα δομικό χαρακτηριστικό τόσο για την ταυτότητα του ψυχοθεραπευτή, όσο και για την προσωπική ταυτότητα: ικανότητα αναστοχασμού. Η ομάδα δημιουργεί τις συνθήκες αυτές που οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνειδητοποιήσουν, βιώσουν και συζητήσουν με ασφάλεια, συναισθήματα, δυναμικές και μοτίβα σχέσεων, εσωτερικές σκέψεις, αναμνήσεις κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα μπορέσει να συνδέσει την θεωρητική του κατάρτιση, την καθημερινή συμπεριφορά, τις αναπαραστάσεις του, τις σχέσεις με μέλη εντός κι εκτός της ομάδας με την ικανότητα να επεξεργάζεται όλες αυτές τις διαστάσεις και να επανέρχεται με παρατηρήσεις και βαθύτερες συνειδητοποιήσεις που ενισχύουν μια αυθεντική σχέση με τον εαυτό
 
 
Ομάδες Εποπτείας-Κλινικές περιπτώσεις
 
Στα πλαίσια της κλινικής εποπτείας οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε κάθε έτος σε ομάδες εποπτείας για τη συζήτηση κλινικών περιπτώσεων μέσα από την πρακτική τους άσκηση κι εργασία.
 
Στο 4ο έτος είναι απαραίτητη η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
 
 
Η προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη.
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δίνεται στους εκπαιδευόμενους, μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.
 
 
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ξεχωριστά τα έτη.
 
 
 
Χρονική διάρκεια:                            Οκτώβριος-Ιούνιος
Ημ. διεξαγωγής :                              1 ΣΚ το μήνα, Σάββατο & Κυριακή: 10:00-18:00
Κόστος για κάθε έτος:                       €1350
Κόστος για τις εποπτείες:                €60 για κάθε ομαδική εποπτεία 90΄
Για εγγραφές έως τέλος Ιουνίου:     €1200
 
Για τη συμμετοχή 3 εκπαιδευομένων πραγματοποιείται έκπτωση 20%.
 
Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.
 

 
Εισηγητές /επόπτες/θεραπευτές:
 
Βαδόλας Αντώνης, Διδάκτωρ Ψυχανάλυσης, Brunel University, London
Δροσίτη Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος
Ζερίτη Μαρία, MSc Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
Καραβέλλα Μαργαρίτα, Δρ., Συμβουλευτικη Ψυχολόγος, CPsychol, DPsych, Post-MSc,MSc, PGDipl.BA 
Κωνσταντάρα Παναγιώτα, Ψυχολόγος,  MSc & M.A. Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
Μοσχάκη Χριστίνα, MSc, Συστημική Σύμβουλος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Παπαγαθονίκου Θεόδωρος, Ψυχολόγος M.A, Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc Κλινική Ψυχολόγος
Πασπάλη Ασπασία, Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος Msc, Bsc, Διευθύντρια ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Πολυζωγοπούλου Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος
Τασίου Ασπασία, MSc, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
Τόμπρα Χαρά, Ψυχολόγος, MSc, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
Τσιώλης Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής,
Επιστημονικός Συνεργάτης «ΜΗΤΕΡΑ» ΟΜΙΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ»
 
 
Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592).
 
Επιπλέον, το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του ψυχαναλυτικού χώρου διεθνώς (American Psychoanalytic Institute, American Board for Accreditation in Psychoanalysis –ABAP) και της EAP (European Association for Psychotherapy).
 
Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ δεσμεύεται με Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας τόσο για τους επιστημονικούς συνεργάτες του (θεραπευτές, εκπαιδευτές, επόπτες, εξωτερικοί συνεργάτες) όσο και για τους ειδικευόμενους επαγγελματίες, με τη δέσμευση ότι ο καθένας με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να τηρεί και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγελματικού συλλόγου, σωματείου ή εταιρείας όπου ανήκει. Επίσης, δεσμεύεται με Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας στην άσκηση της πρακτικής απαιτώντας από όλους τους εκπαιδευόμενους την τήρηση του.
 
 
Παρά την ύπαρξη της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την θεσμική αναγνώριση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή, τονίζουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ σκοπεύει να συμβάλλει στην προσπάθεια κατοχύρωσης του ψυχοθεραπευτή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας.
 
 
 
  
Όροι συμμετοχής
 
 
·         Πτυχίο φοίτησης
·         Βιογραφικό σημείωμα & αίτηση συμμετοχής
·         Προσωπική συνέντευξη
·         Δυο συστατικές επιστολές
 
 
 
Για την αίτηση συμμετοχής συμπληρώστε τα στοιχεία σας ΕΔΩ και αποστείλετε ηλεκτρονικά την φόρμα ως επισυναπτόμενο αρχείο στο email: dikepsy@dikepsy.gr
  
 
Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη κατά την οποία θα λάβουν το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης.
 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ 698 8080383.