Αλλαγή ώρας & ημερομηνίας της Εκπαίδευσης ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

blog3

TAT-CAT, FAIRY TALE TEST & ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, 5/04 – 18/05, 2014

T.A.T, C.A.T, 05-06/04, 12-13/04, 26-27/04:

Ώρες διεξαγωγής:
Σάββατο 05/04: 10:00-15:00, Κυριακή 06/04: 15:30-20:30
Σάββατο, Κυριακή 12-13/04, 26-27/04: 10:00-15:00

Απευθύνεται σε ψυχολόγους και φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, με άδεια ή δυνατότητα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Παιδικό Ιχνογράφημα 03-04/05:
Ώρες διεξαγωγής: Σάββατο, Κυριακή: 10:00-15:00

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, καθώς και σε εκπαιδευτικούς σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (νηπιαγωγοί και δάσκαλοι).

FAIRY TALE TEST, 10-11/05:
Ώρες διεξαγωγής: Σάββατο, Κυριακή: 10:00-15:00

Απευθύνεται σε ψυχολόγους και φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, με άδεια ή δυνατότητα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Διάρκεια: 50 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: ΔΙΚΕΨΥ (Σοφοκλή Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ν. Ηράκλειο Αττικής)

Εισηγητές:

  • Κουλάκογλου Καρίνα, PhD, Ψυχολόγος
  • Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc Κλινική Ψυχολόγος
  • Πολυζωγοπούλου Αγγελική, MSc Κλινική Ψυχολόγος


Το Πρόγραμμα Προβολικές Δοκιμασίες (TAT-CAT, FAIRY TALE TEST & ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ) αφορά την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε 4 προβολικά τεστ, τα οποία αποτελούν κλινικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση και την εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά.

Οι προβολικές δοκιμασίες αποτελούν ξεχωριστές εκπαιδεύσεις ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις παρακολουθήσουν στο σύνολό τους ή μεμονωμένα.

Στο σεμινάριο θα παρουσιασθεί υλικό με πραγματικά περιστατικά στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.