Στόχοι Του Προγράμματος RDI

Οι στόχοι του RDI είναι ευθύνες, εργασίες που ενσωματώνουν οι γονείς στην καθημερινότητά τους  

 • Οι στόχοι για τους γονείς-parent objectives είναι ευθύνες που αποδίδει και καθοδηγεί ο επόπτης τους γονείς
 • Οι στόχοι για το παιδί-child objectives είναι οι ευθύνες που αναθέτουν οι γονείς στο παιδί και το καθοδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση
 • Κάθε στόχος του RDI, είτε για τους γονείς, είτε για το παιδί, μπορεί να σπάσει σε μικρότερους στόχους, υπο-στόχους, μικρότερα κομμάτια ευθύνης, προκειμένου να δουλευτούν αποτελεσματικά  
 • Αυτά τα μικρά βήματα, οι μικροί στόχοι που έχουν κάθε φορά οι γονείς, πρέπει να είναι ξεκάθαροι στους γονείς. Οι γονείς πρέπει να μεταφράσουν με δικά τους λόγια τη στοχοθεσία που έχουν κάθε φορά.
 • Κάθε μικρός στόχος μεταφράζεται σε μια μικρή φράση δύο τριών λέξεων που οι γονείς πρέπει να έχουν στο μυαλό τους.
 • Οι γονείς στη συνέχεια ενσωματώνουν τη φράση κλειδί στην καθημερινότητά τους.

Guiding:Για να είμαστε αποτελεσματικοί καθοδηγητές, πρέπει να εξετάζουμε την κατάσταση και να αξιολογούμε πότε το παιδί χρειάζεται περισσότερη καθοδήγηση και πότε ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Η κατάλληλη  καθοδήγηση είναι όταν:

 • προσανατολίζουμε το παιδί στη δραστηριότητα

προσανατολίζουμε την προσοχή μας στον κοινό στόχο

 • Προσπαθούμε να συνδέσουμε τις γνώσεις και τις κατεκτημένες δεξιότητες με τις νέες καταστάσεις στην  αλληλεπίδραση.
 • Δημιουργούμε μια κατάσταση έτσι ώστε το παιδί να συμμετέχει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Προσαρμόζουμε το ρόλο του με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζει την πρόκληση αλλά να μπορεί να φτάσει στην επίτευξη του στόχου.
 • “zone of proximal development”.Αν δημιουργούμε ευκαιρίες μάθησης νέων δεξιοτήτων μέσα στα όρια της ζώνης της ανάπτυξης του παιδιού, το παιδί δεν είναι απόλυτα ικανό να χειριστεί το πρόβλημα ή την κατάσταση ανεξάρτητα και για αυτό το λόγο θα αναζητήσει τη δική μας αντίληψη πραγμάτων. Όταν παρέχουμε αυτή τη βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά, κινητοποιούμε το παιδί να επιδιώξει να εμπλακεί με την πρόκληση και να πιστέψει πως με την βοήθεια του καθοδηγητή μπορούν να ξεπεράσουν τη δυσκολία μαζί και να προχωρήσουν στην επόμενη πρόκληση. Η ανάπτυξη είναι μια σειρά από χιλιάδες βήματα στο άγνωστο.