Υλικό Παρέμβασης

Κάρτες Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Αναπτυξιακές Δυσκολίες

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό αυτό έχει επιμεληθεί η εξ’ ολοκλήρου η διεπιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΨΥ. Πρόκειται για υλικό που κατά κύριο αφορά στην εκπαίδευση παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα ένα σύνολο 400 έγχρωμων καρτών που καλύπτουν μία ευρεία θεματολογία 23 διαφορετικών κατηγοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ψυχοεκπαίδευση παιδιών διαφόρων ηλικιών.