Η Διαδικασία Της Μάθησης Μέσω Του ΑΒΑ

Discrete trial training (DTT)

Η διαδικασία της διδασκαλίας βασίζεται σε μια λογική σειρά με βάση τις κατεκτημένες δεξιότητες. Ορίζονται οι στόχοι που πρόκειται να αποτελέσουν το πρόγραμμα και επιμερίζονται προκειμένου να διδαχτούν βήμα-βήμα. Η διαδικασία της διδασκαλίας περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες προσπάθειες-δοκιμές. Κάθε δοκιμή αποτελείται από μια σειρά τεσσάρων βημάτων.

  1. Δίνεται η οδηγία-εντολή.
  2. Ακολουθεί η απόκριση του παιδιού.
  3. Έχουμε τη συνέπεια, θετική ενίσχυση.

 4.  Παύση.

Κάθε κύκλος που περιλαμβάνει ένα προηγούμενο, μια απόκριση και μια συνέπεια αποτελεί μια διδακτική προσπάθεια-δοκιμή (learning trial). Ακολουθούν πολλές επαναλήψεις του ίδιου κύκλου μέχρι την κατάκτηση του στόχου. Καταγραφούμε τη δεδομένη συμπεριφορά του παιδιού και την διαμορφώνουμε ανάλογα με τον επιθυμητό μας στόχο. Αυξάνουμε τις απαιτήσεις πριν επιβραβεύσουμε την συμπεριφορά. Ορίζουμε νέους στόχους με βάση τις υπάρχουσες κατακτημένες δεξιότητες. Δίνουμε βοήθεια για να αυξήσουμε τις σωστές αποκρίσεις. O θεραπευτής κατευθύνει το παιδί προκειμένου να κατακτήσει το στόχο. Η σωματική καθοδήγηση, η λεκτική βοήθεια είναι σημαντική προκειμένου το παιδί να μάθει σταδιακά να φτάνει στη σωστή απόκριση και γενικότερα στην επιθυμητή συμπεριφορά μόνο του. Στη συνέχεια μειώνουμε σταδιακά τη βοήθεια καθώς το κομμάτι της διδασκαλίας προχωράει, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από τη συστηματική βοήθεια και το παιδί μαθαίνει να ακολουθεί το μονοπάτι που του έχουμε διδάξει χωρίς να το αφήνουμε αβοήθητο αρχικά, αλλά και χωρίς να το εγκλωβίζουμε, για αυτό και πρέπει να δίνουμε τόση βοήθεια, όση χρειάζεται και το παιδί να μάθει να ενεργεί αυτόνομα. Σταδιακά μειώνουμε τις βοήθειες μέχρι την κατάκτηση του στόχου χωρίς καμία απολύτως βοήθεια.

 Οι δραστηριότητες μοιράζονται σε επιμέρους μικρότερα θέματα και διδάσκονται βήμα-βήμα. Όλα τα μικρότερα θέματα συνδέονται αντίστοιχα μεταξύ τους και αποτελούν τον κρίκο της αλυσίδας για την κατάκτηση του κάθε στόχου.

Εrrorless Learning

 Βασικό κομμάτι ενός προγράμματος ABA  είναι η εφαρμογή της μεθόδου μείωσης των λαθών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σημαντικό είναι, λοιπόν, το πρόγραμμα να ξεκινάει από τη σωστή βάση και οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και όχι να απέχουν από τις δυνατότητες του παιδιού. Είναι βασικό να σπάμε την εκπαιδευτική διαδικασία σε επιμέρους τμήματα, αλλά ακόμα ποιο σημαντική είναι η επιτυχία του παιδιού και η επιβράβευσή του.

Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η άμεση επιτυχία του παιδιού. Φροντίζουμε με αυτόν τον τρόπο να προλαβαίνουμε τις λανθασμένες επιλογές, πριν την εκδήλωσή τους. Δίνουμε άμεση βοήθεια, που αποτελεί άμεση διόρθωση, προκειμένου να αποφύγουμε τη σύγχυση με λανθασμένες επιλογές. Με αυτό τον τρόπο επιβραβεύουμε άμεσα το παιδί και του δίνουμε να καταλάβει τι του ζητείται να κάνει, προκειμένου να λάβει ξανά το θετικό ενισχυτή.